Xem ảnh thấy các chị trắng toát một màu 360 độ

Xem ảnh thấy các chị trắng toát một màu 360 độ , xin lỗi chứ nhìn ghê chết lên được, hè rồi ra đường thấy toàn nin – ja băng bó kín bưng chả khác gì bọn khủng bố Is ,đẹp đâu hết rồi, mùa này phát rồ vì nóng , hôm nay Hà nội ngoài trời phải hơn 40 độ, em đi phơi nắng cho da nâu mới đẹp ,chứ cứ trắng nhởn hết lượt như Ngọc Trinh giờ lạc hậu rồi các mẹ ạ

Comments are closed.