( Vết Thương Lòng

( Vết Thương Lòng … Tháng Tư Đen ! )
Ngày Ba Mươi … Tháng Tư … trời sụp đổ,
Quân Lệnh nào … khiến Tổ Quốc thương vong,
Anh còn đây sừng sửng với Non Sông,
Sao Tổ Quốc rơi vào vòng nghiệt ngã …!
Anh trôi giạt theo cơ trời vận nước,
Trôi vào tù … Giạt bờ bến lưu vong,
Tháng Tư xưa … ôi một vết thương lòng,
Mãi đau nhức … ngỡ là trong giấc mộng !
( HNT )

Comments are closed.