Váy của dì mua cho em 1 năm r e vẫn chưa mặc đk

1  
Váy của dì mua cho em 1 năm r e vẫn chưa mặc đk
See Translation