Từ nay em chả dại lấy nhọ bôi vào chỗ “đen thui thùi lùi” ấy cho bị xử lý hình sự

Từ nay em chả dại lấy nhọ bôi vào chỗ “đen thui thùi lùi” ấy cho bị xử lý hình sự. Nhưng em thắc mắc một điều, nếu mình chửi mấy cha nội lãnh đạo bảo vệ công ty Formosa, hay chửi Lù Trọng Thắng bán H2O, thì có bị mắc tội “bất trung đại nghịch” không các bác?
Em phân vân quá, mắc vào tội “bất trung đại nghịch” thì bỏ mẹ!
Tính Võ

Comments are closed.