Từ hôm nay đi nhậu hay café với ai sẽ tắt 4G và wifi

Từ hôm nay đi nhậu hay café với ai sẽ tắt 4G và wifi. Cứ sau 1h sẽ xin phép “nghía” điện thoại 3 phút. Ai có việc quan trọng xin gọi!
P/s: Mỗi lần tái phạm tự nộp 50k vô bàn! Áp dụng cho mọi đối tượng đi cùng. Kính cẩn báo!

Comments are closed.