Trong Nam Hoa Kinh

Trong Nam Hoa Kinh – Trang Tử có câu chuyện thế này:
Một ngày nọ, có con chim lạ đậu trên bờ đê nước Lỗ, vua Lỗ đi tuần thấy, biết là giống chim Thần nên rước về Thái Miếu ( chỗ thờ tự các vua đời trước, tiếp khách quan trọng), sai lấy rượu thịt cho nó ăn, lại sai trỗi nhạc Cửu Thiều ( âm nhạc để cúng tế, phục vụ trong nghi lễ tiếp khách cấp quốc gia) cho nó nghe. Con chim không ăn, không uống, hoảng sợ, mười ngày sau nó chết!
Jesus có nói :” Hãy làm những gì mà anh muốn người khác làm cho mình!”. Có nhà văn trào phúng nhại lại:” Đừng làm hết những gì mà anh muốn – cho người khác, bởi vì, có thể họ không thích cái mà anh thích!”.