“Tôi nghi ngờ

“Tôi nghi ngờ, tôi tư duy, vì vậy tôi tồn tại”!
Kết thúc 4 buổi học khóa #tam_ly_hoc_hanh_vi chuyên sâu. Một khóa học đã giúp cho mình và những người tham dự ngộ ra bức tranh tổng thể về diễn biến tâm lý con người. Mình đã hiểu tại sao mình và những người xung quanh mình lại có những diễn biến, hành vi tâm lý như vậy. Qua đó sẽ biết mình thực sự là ai, mình nên làm gì để giúp mình có hành vi ứng xử phù hợp trong mọi hoàn cảnh với những người xung quanh mình được tốt hơn.
Cám ơn người Thầy, HLV, người em Nguyen Quoc Trung đã có những khóa huấn luyện vô cùng giá trị và thiết thực. Cám ơn những người bạn đồng môn Hồ Phương Anh Trần Khánh Thiện Linh Trần Jack Tân Hà Ngọc Hiếu Thu Hiền Đinh đã cùng đồng hành, chia sẻ những trải nghiệm để khóa huấn luyện thành công.

Comments are closed.