“Tinh dầu của mình còn tốt hơn cả loại chai xịt bạn ấy mua ở Mỹ với giá 8 USD mà chỉ dùng được có mỗi vài lần vì phải xịt liên tục mà vẫn bị muỗi cắn

1  
“Tinh dầu của mình còn tốt hơn cả loại chai xịt bạn ấy mua ở Mỹ với giá 8 USD mà chỉ dùng được có mỗi vài lần vì phải xịt liên tục mà vẫn bị muỗi cắn. Mary gọi đây là anti-mosquioto Vietnamese version”
See Translation