[thuật ngữ tâm lý học]

[thuật ngữ tâm lý học]
Cái này hay nha, mình nghĩ là các bạn học tâm lý và dịch thuật nhất thiết phải quan tâm. Trước nay khái niệm empathy và compassion thường bị nhầm lẫn với nhau, nay nhà tâm lý học nổi tiếng của ĐH Yale là Paul Bloom argued là chúng cần phân biệt rạch ròi. Nói ngắn gọn, empathy khiến người ta cảm nhận được cùng nỗi đau của người đối diện, trong khi compassion thì không nhất thiết phải cảm được điều đó, mà chỉ cảm thấy thương cảm và muốn giúp đỡ. Cơ bản là kết luận của ông: chúng ta không nhất thiết phải có empathy bởi trong nhiều trường hợp, empathy không dẫn đến hành động; ngược lại compassion thì luôn khiến người ta muốn làm gì đó. Vì vậy… long gone “empathy”, viva “compassion”!
Mọi người nghĩ sao? 😀

Comments are closed.