Thông báo:

Thông báo:
Thảo bị đau mắt (ko phải đau kiểu đỏ mà là 1 kiểu ko diễn tả được). Bác sỹ bảo do dùng thiết bị điện tử quá nhiều. Vì vậy từ ngày mai sẽ không dùng đt & laptop sau 19h nữa ạ. Inbox các thứ các thứ sẽ check vào ngày hôm sau ạ.
See Translation

Comments are closed.