Thông báo Lịch Học của Linh Hương

Thông báo Lịch Học của Linh Hương .
ngày 5/9 công ty sẽ mở cuộc đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp về đạo tạo kĩ năng bán hàng, kĩ năng trở thành người lãnh đạo. Và đào tạo chuyển sâu về da cho các bạn trong hệ thống.
Buổi đào tạo này là buổi đầu tiên trong chuỗi phát triển theo chiều sâu của Linh Hương. Và sau đó có thêm nhiều buổi nữa.
Các chị e chia sẻ thông tin này xuống dưới hệ thống của mình, để không ai bỏ qua cơ hội ngàn năm có 1 này.
Công ty sẽ phát trực tiếp toàn bộ bài giảng để các bạn có thể tiếp cận được hết thông tin. Để các bạn thuận tiện nhất – ko phải đi lại, công ty có làm buổi đào tạo trực tuyến này.
Thời gian đào tạo 9h -17h ngày 5/9.
Bao gồm các nội dung:
– tiến sĩ Lê Thẩm Dương sẽ chủ giảng nội dung phần kinh doanh.
– trưởng khoa da liễu- bệnh viện da liễu trung ương Bác sĩ Nguyễn Thành sẽ phụ trách về tư vấn da.
– và có phần kĩ năng mềm cực kì quan trọng.
Các bạn chia sẻ thông tin này để tất cả các chi nhánh đều biết thông tin nhé!
Cảm ơn mọi người