THỜI GIAN LÀ GÌ

THỜI GIAN LÀ GÌ?
Có người nói thời gian là cái quý nhất. Với một ý nghĩa nào đó chắc cũng đúng mà cho dù đúng thì tôi vẫn không hiểu/chưa hiểu được thời gian là gì?
Nếu hiểu vật chất là những gì tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào ý chí của con người (theo nghĩa triết học) thì rõ ràng thời gian là một loại vật chất. Nhưng đây lại là một loại vật chất đặc biệt, không được cấu tạo từ nguyên tử – vật chất phi nguyên tử. Vũ trụ được tạo thành từ khoảng 75% những vật chất phi nguyên tử. Rất có thể những vật chất này tồn tại dười dạng sóng, dạng năng lượng, có thể được nhận biết từ năng lượng vũ trụ. Đã có những bài viết về sóng thời gian, ở đâu đó, thậm chí người ta còn đo vẽ được loại sóng này, dựng thành mô hình. Nhưng tôi thấy độ tin cậy không lớn. Cuối cùng, cho đến nay, coi như vẫn chưa hiểu gì về thời gian.
Con người, một cách thực dụng hơn, đã tìm cách đo đếm nó, tính bằng giây, phút…thế kỷ, thiên niên kỷ, vv. Quy ước vậy thôi chứ ra khỏi từ trường quả đất rồi thì khác hẳn. Con người còn bày đặt ra quá khứ, hiện tại, tương lai cho nó thêm rườm rà, tốn nhiều nước mắt, chứ thật ra chẳng mấy rạch ròi. Cứ nhìn vào một cái cây sẽ thấy rõ, tại bất kỳ một lát cắt nào của thời gian ta cũng có đủ cả quá khứ, hiện tại và tương lai:
Khi lá vàng bay rụng vào quá khứ
Hiện tại hiến dâng xanh hết mình xanh
Rạo rực tương lai đã chồi đã nụ
Thời gian, lòng mẹ, ru nhựa lên cành
Đời vẫn ru ta cũng cùng một lúc
Chẳng mấy rạch ròi đâu trước đâu sau
Có những vần thơ như cười như khóc
Của tuổi đôi mươi nở lúc bạc đầu
Em đến ru anh – màu non của lá
Sài Gòn mùa nào mà chẳng xuân sang
Đôi mắt hỏi vay, đôi môi tìm trả
Tình cứ mơ màng – lời ru thời gian.