Thi thoảng lại mang mask Lcosin ra đắp phê đét

1  
Thi thoảng lại mang mask Lcosin ra đắp phê đét
Hàng nội địa Trung đảm bảo chả mấy ai có mask này luôn
Hũ 120g chỉ 85k thôi nha đắp tẹt
Công dụng chủ yếu :
– Đẩy mụn ẩn
– kiểm soát dầu nhờn
See Translation