Thế nhà thế đất ở mà 4 mặt bao quanh là đường đi

Thế nhà thế đất ở mà 4 mặt bao quanh là đường đi, xe chạy ầm ầm cả ngày lẫn đêm lại thêm trước mặt sông réo sóng gầm gió thổi, cát bay đất lở. Thầy Tả Ao cho là thế “Địa tử huyệt”. Đã ở vào thế đất nguy như vậy mà công đức mỏng manh, quan lộ khô cằn, tâm tính rệu rã thì chỉ còn có nước chết mà thôi. Khen thay cho ông trời luôn công bằng với mọi giới. Người làm quan không lo cho vận nước, thấy lợi lao vào thấy hại tránh đi để rồi kết cục bản thân trước sau cũng sa vào lao lý, cháu con trả nợ Trần Đời, cha mẹ bị đọa đày dưới đại lộ Oan Khiên. Đúng là nực cười….

Comments are closed.