Thẻ kích thích thị giác

1 1 1  
Thẻ kích thích thị giác, thẻ FC Glen Doman
See Translation

8 Replies to “Thẻ kích thích thị giác”

  1. chị ơ chị có bộ kẻ caro và các thẻ đent rắng đỏ kích thích thị giác trẻ sơ sinh không

    1. Bộ kẻ caro c ko e ạ. Còn bộ kích thích thị giác theo ảnh trên là chuẩn theo glen đó e

    2. Khải Thế Quản chị ơi bộ đó bao nhiêu với lại có bao nhiêu thẻ hả chị từ đen trắng tới màu sắc ak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *