Thanh lý đàn Organ 3 dàn: Hiện nay

Thanh lý đàn Organ 3 dàn: Hiện nay, Shop Nhạc Cụ Đinh Công 346 Trường Chinh, TPNĐ hàng về nhiều mà diện tích chứa nhỏ nên thanh lý 03 cây Yamaha Electone EL-50 với giá “đồng nát” là 2.9 triệu đồng/cây. Ai nhanh chân sẽ có cơ hội sở hữu. Lh: 0985938566

Comments are closed.