Tao chết cho tui bây vừa lòng

Tao chết cho tui bây vừa lòng… tất cả các phiên bản đều hoàn hảo chỉ trừ có bà Thúy Nga Xúc phạm Cô Ba quá …nét đẹp này cho nó chìm xuống đáy sông vì nó giống… công chúa Thủy Tề quá không giống cô ba nhe Nga Thuy Tran…
Tô Hoà Thuận có nét đẹp Thị nở mà là lúc về chiều thật là chiều…
Luat Nguyentien thì có sắc đẹp của công cộng một con đàn bà chợ búa trơ Trẻn …
còn Nguyễn Thành Giao có nét đẹp của một goá phụ quá lứa lỡ thời đẹp đẻ một cách muộn màng vấn vương một nỗi buồn hối tiếc

Comments are closed.