TÁN GÁI = SALES SKILLS

TÁN GÁI = SALES SKILLS
Luôn rất cẩn thận, bài nào của tôi gửi trước các bên khác cũng qua biên tập cẩn thận để tránh các từ lặp và lỗi rồi mới đăng! Cảm ơn các bạn cafebiz! 🙂
PS: À mà nhà iem vẫn tuyển dụng tiếp các bạn muốn học và làm nghề sales nhé, đào tạo từ đầu không cần có kinh nghiệm (CẢ TÁN GÁI VÀ SALES) nhé! 🙂
https://l.facebook.com/l.php…

Comments are closed.