Son ink đỏ cam về bnhieu hết bấy nhiêu

1  
Son ink đỏ cam về bnhieu hết bấy nhiêu, đẹp thế này cơ mà Lại còn lì và rẻ dã man nữa
Thỏi này mà chế nào chưa có là 1 thiếu sót đấyy
See Translation

Comments are closed.