Sợi dây trói chặt sự phát triển của một Đất Nước ngoài việc giáo dục yếu kém còn là vấn đề nhận thức

Sợi dây trói chặt sự phát triển của một Đất Nước ngoài việc giáo dục yếu kém còn là vấn đề nhận thức. Chúng ta đang sống bằng cảm xúc quá nhiều, chúng ta không thể phân biệt được đâu là việc công đâu là việc tư, đâu là việc nên làm đâu là không. Giá trị của một Quốc Gia là ở tinh thần thượng tôn pháp luật chứ không phải là việc ban phát tình thương một cách bừa bãi, dễ dãi.
Nếu hôm nay bạn bị cấm bán buôn hay lấn chiếm vỉa hè, có thể bạn sẽ gặp khó khăn và tức giận trong một thời gian ngắn, nhưng rồi tự khắc bạn sẽ tìm ra giải pháp và công việc mới cho mình, cái đó người ta gọi là “bản năng sinh tồn”.
nhưng nếu bạn được bỏ qua sai phạm 1 lần, bạn sẽ trông chờ vào những lần tiếp theo. một hành vi sai phạm được lập lại nhiều lần mà không bị xử phạt thì mặc nhiên sẽ trở thành đúng ( trong tư duy của người sai phạm) thế nên mới có cái phát ngôn bốc đồng của cô hoa hậu.
Trị vì một Đất Nước ngoài dùng chữ “Nhân” chúng ta còn cần đến chữ “Dũng” đó là lý do mà vì sao từ xưa đến nay đàn ông vẫn là những người nắm giữ quyền lực chính.