Sau khi phân vân giữa số 2 và 4

1  
Sau khi phân vân giữa số 2 và 4, Thảo quyết định chọn 4.
Lý do: mỡ bụng có thể tập thể dục, ăn kiêng, nhưng sông có thể cạn, núi có thể mòn, còn đứa nhùn ko bao giờ cao được.
See Translation

Comments are closed.