sau 1 tuần delay

sau 1 tuần delay, KPMG đã có thư mời chính thức gửi đến các bạn sinh viên FMT rồi nhé
Các thanh niên cập nhật, đăng ký và thông báo cho cả các bạn có trong danh sách nữa nhé Tô Ngọc Anh, Thuỳ Dương, Vũ Oanh, Dieu Dieu, Phượng Minh, Hương Ly Kiều, Trần Diệp
See Translation

Comments are closed.