Sáng h thấy quá nhiều bài về Xuân Anh

Sáng h thấy quá nhiều bài về Xuân Anh, từ oto của doanh nghiệp đến bằng ts, từ những phát ngôn ngày mới nhậm chức cho đến ngôi nhà đang ở…
Bị đút vào lò là báo chí đồng loạt ra quân, moi ko từ cái gì của XA ra đấu tố.
Ông pv nào đến chuồng xí nhà XA chưa? Nghe nói wc nhà cha này thường xuyên bị tắc, vì chả ỉa cứt vuông đấy.

4 Replies to “Sáng h thấy quá nhiều bài về Xuân Anh”

    1. Giáo sư túc cầu làm em chạnh lòng vì cũng trót lên tiếng khi có một thằng em ở báo Văn nghê có bài, bị Chú Xuân tóc đỏ doạ kiện cáo vụ đi xe bienr giả, và duf Xuân chưa kiện thì thằng em bị kỉ luât. Nó được giải oan nên mừng cho nó có nói vài câu chứ không suar đâu, giáo sư ạ, nay xin nói lại, hi ho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *