Sáng h thấy quá nhiều bài về Xuân Anh

Sáng h thấy quá nhiều bài về Xuân Anh, từ oto của doanh nghiệp đến bằng ts, từ những phát ngôn ngày mới nhậm chức cho đến ngôi nhà đang ở…
Bị đút vào lò là báo chí đồng loạt ra quân, moi ko từ cái gì của XA ra đấu tố.
Ông pv nào đến chuồng xí nhà XA chưa? Nghe nói wc nhà cha này thường xuyên bị tắc, vì chả ỉa cứt vuông đấy.

Comments are closed.