Quán quân của “Thần tượng âm nhạc nhí 2017” nè

1  
Quán quân của “Thần tượng âm nhạc nhí 2017” nè
See Translation