Post này của Phương rất hay

Post này của Phương rất hay.
Mình bổ sung thêm trong trường hợp các bạn học tiếng muộn hơn, trình độ thấp hơn:
Khi chọn sách: chọn những cuốn nội dung đơn giản hơn nhiều, ví dụ như nhưng quyển flip flap what color is it, hoặc where’s the baby… Với những quyển đó, mẹ chỉ cần dùng tay diễn đạt ý mình và diễn tả mọi thứ dựa trên đơn vị từ/cụm từ thì con sẽ hiểu và nhớ nhanh hơn. Ví dụ khi mình đọc quyển màu sắc của Usborne, mình hay đọc cho Bon như sau:
(Tay xoa cả trang màu): Red.
(Tay chỉ vào cây cà chua): Red tomatoes
(Tay chỉ vào cây dâu): Red strawberries

Để con chú ý, cơ bản nhất là tay chỉ phải rõ khiến con hiểu mẹ nói đến cái gì; chú ý đặc biệt tới intonation để con thấy “lọt tai”, và đừng quên phải chọn lúc con thoải mái và sẵn sàng cho việc nghe ngôn ngữ “mới”. Trong trường hợp ở trường cháu chưa biết tiếng thì có thể mượn nhân vật khác (bố, chị/anh) làm nhân vật đóng thế, gây sự tò mò cho trẻ.
Sau đó, dần dần khi con hiểu được hết nội dung và thuộc được kha khá từ (có vốn từ), bắt đầu giới thiệu một số câu hỏi như What’s this? What color is it? Who’s that?… Lần đầu hỏi thì dừng một chút rồi tự đưa câu trả lời vào để làm mẫu cho con. Những lần sau chắc chắn con sẽ có phản ứng trả lời lại vì con đã có ý thức kết nối câu hỏi với khái niệm + từ vựng mình đã thuộc từ trước.
Các mẹ cứ kiên nhẫn đọc một cuốn sách tầm mấy chục lần như vậy ở thời gian đầu (bõ xiền mua flip flaps :))), nhưng sau một khoảng thời gian khi vốn từ tăng tiến, các mẹ sẽ ngạc nhiên về tốc độ và phản xạ ngôn ngữ với sách của các con đấy!