Ôi ngày ấy

Ôi ngày ấy- anh chiến sĩ trẻ đây rồi.Ngày ấy ngùn ngụt khí thế,tin yêu ở cuộc sống,tin yêu ở mọi người.Còn bây giờ thì…quá nhiều chuyện,quá nhiều vấn đề,quá nhiều rắc rối khiến cho suy nghĩ của mình về cuộc đời,về cuộc sống,về mọi người……..vẫn thế hehee hehe .Life is beautyful!

Comments are closed.