Ôi e đã trả hết các đơn ship rồi

1  
Ôi e đã trả hết các đơn ship rồi …..Nhẹ hết cả người.Bh e đang soạn hàng ngày mai cho khách đâyyyy
See Translation