ô hô hô bây giờ mới được khai sáng rằng ko cần phải lên web mới tra được từ điển

1  
ô hô hô bây giờ mới được khai sáng rằng ko cần phải lên web mới tra được từ điển.
See Translation