ô hô hô bây giờ mới được khai sáng rằng ko cần phải lên web mới tra được từ điển

1  
ô hô hô bây giờ mới được khai sáng rằng ko cần phải lên web mới tra được từ điển.
See Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *