Nói thêm và thực phẩn biến đổi gen

Nói thêm và thực phẩn biến đổi gen
Phải nói là những tuyên truyền (dùng chữ “tuyên truyền” là đúng) về thực phẩm biến gen rất hiệu quả vì nó làm cho nhiều người sợ hãi. Điểm qua vài câu hỏi và bình luận, tôi thấy có quá nhiều “misinformation”, phần lớn là xuất phát từ những trang web chống thực phẩm biến đổi gen. Ở đây, tôi chỉ cung cấp thông tin khoa học, những gì đã qua bình duyệt và công bố trên tập san khoa học, hay từ các trang web chính thống.
1. Glyphosate và ung thư? Thật ra, chưa đủ bằng chứng để nói glyphosate gây ung thư. Đó là tuyên bố của cục kiểm soát hóa chất Âu châu (1).
2. Thực phẩm biến đổi gen là thay đổi gen của giống cây để hứng hết các loại thuốc trừ cỏ và diệt rầy? Nghe thì ghê rợn thật, nhưng sự thật ở đây là không phải “hứng” mà là “kháng”, kháng rầy, kháng virus. Thuốc diệt rầy thì đầy khắp nơi. Nông dân dùng chúng trong canh tác, và chúng ta dùng chúng trong nhà. Vấn đề là liều lượng an toàn, chứ không phải không dùng thuốc diệt rầy. Các giống cây trái biến đổi gen được thay đổi cấu trúc gen sao cho chúng kháng thuốc diệt rầy và thuốc trừ cỏ. Ví dụ như gen sản sinh bacillus thuringiensis có thể “cấy” vào bông vải để làm cho chúng có khả năng chống lại ấu trùng và các virus khác. Nhưng không phải muốn cấy gì thì cấy, vì phải qua kiểm soát an toàn của các cơ quan hữu trách. Thực phẩm biến đổi gen không có hứng virus, mà là kháng virus.
3. Gen từ thực phẩm truyền sang con người? Vài trang web chống thực phẩm biến đổi gen cho rằng gen từ những thực phẩm này truyền sang con người, thậm chí họ còn dùng chữ “confirmed” (2). Nhưng trong thực tế, cho đến nay vẫn chưa có bất cứ một chứng cứ khoa học nào cho thấy khi chúng ta ăn thực phẩm, kể cả thực phẩm biến đổi gen, thì gen của các thực phẩm này “chạy” sang chúng ta. Bài báo (3) mà website đó thổi phồng cũng không kết luận như thế. Đã có nghiên cứu nghiêm chỉnh (4) kết luận rằng chẳng có gen nào từ thực phẩm sang người cả.
Nhưng tiện đây cũng nên nói thêm rằng cơ thể chúng ta tiếp nhận ít nhất 145 gen từ các vi sinh vật khác (5). Các vi sinh vật này là vi trùng và các loại chỉ có 1 tế bào. Không ai hay ít ai chú ý đến sự thật này, mà lại lo ngại chuyện gen từ thực phẩm biến đổi gen truyền sang chúng ta!
Ít ai biết rằng thực phẩm biến đổi gen đang là đề tài nghiên cứu để phòng chống các vi khuẩn nguy hiểm như Zika, Ebola. Thực phẩm biến đổi gen đang trở thành một loại “thuốc”. Tất cả các vaccines mà y khoa dùng để chống Zika, Ebola, và cảm cúm nữa, đều được thiết kế bằng cách thay đổi cấu trúc gen, và nguyên lí đó cũng chính là nguyên lí của thực phẩm biến đổi gen.
====
(1) https://echa.europa.eu/-/glyphosate-not-classified-as-a-car…
(2) http://www.collective-evolution.com/…/confirmed-dna-from-g…/
(3) http://journals.plos.org/plosone/article…
(4) https://www.ebr-journal.org/artic…/…/pdf/2008/03/ebr0742.pdf
(4) http://www.sciencemag.org/…/humans-may-harbor-more-100-gene…

Comments are closed.