“Những quốc gia thành công có được ngày nay là nhờ việc đứng dậy sau những thất bại

“Những quốc gia thành công có được ngày nay là nhờ việc đứng dậy sau những thất bại. Không có cái giá nào được coi là đắt khi bạn vấp ngã. Quan trong trọng là bạn học được những gì, rút ra được những gì và chắc chắn sẽ không thất bại thêm một lần nào vì những lý do tương tự”.
Điều đó lý giải vì sao những người Ấn, và không chỉ riêng người Ấn, khi làm việc trong môi trường Mỹ lại trở nên thành công. Bởi ở quốc gia này có một vũ khí cạnh tranh cực mạnh, giúp họ trở thành cường quốc trong thời gian ngắn ngủi, chính là văn hóa thất bại của họ.
Không như ở các quốc gia khác, thất bại dường như không phải là thứ bị xa lánh, mà người Mỹ rất biết cách để cổ vũ, khuyến khích cho thất bại, đến nỗi nó là cả 1 nền văn hóa của họ.