Những cư dân Himalaya mà tôi từng gặp họ để lại trong tôi nhiều ấn tượng

Những cư dân Himalaya mà tôi từng gặp họ để lại trong tôi nhiều ấn tượng.
Từ những người Tây Tạng đang mất Tổ quốc sống trên đất Tây Tạng, đến những người Tây Tạng lưu vong ở Dhramsala, ở Nepal.
Từ những cư dân núi tuyết Sherpa cho đến những người Ladakhi ở Bắc Ấn. Họ giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống của xứ Tuyết.
Mỗi dân tộc sống dưới chân Himalaya mang một màu sắc văn hoá, một số phận, một hành trình.
Tôi sẽ còn tiếp tục đi và tiếp tục gặp họ, tiếp tục nghe họ kể những câu chuyện đầy ắp cả niềm vui lẫn nỗi nhọc nhằn.

Comments are closed.