Nhà e sot 1 cây 07 sale nhanh #130k nhaaa khách ơi

1  
Nhà e sot 1 cây 07 sale nhanh #130k nhaaa khách ơi
Khách hỏi toàn báo hết thôi ạ
Tự nhiên dọn kho lại lòi ra 1 em
See Translation