Ngồi ngắm son thôi cũng thấy no các mày ạ

1  
Ngồi ngắm son thôi cũng thấy no các mày ạ
See Translation