Nghệ sĩ Thanh Nga

Nghệ sĩ Thanh Nga.
Hình quý này sưu tầm từ lâu lắm, của một kẻ hậu sinh luôn ngưỡng vọng tài năng và nhan sắc của bà.
Không biết là bà đang đóng tuồng nào, nhưng biết chắc rằng đang thời xuân sắc rực rỡ nhất của người nghệ sĩ.
( Không biết anh có tấm hình này chưa hén-có hay chưa thì cũng
Qúy tặng anh Nguyễn Hữu Châu 🙂

Comments are closed.