Ngày nào cũng vậy

Ngày nào cũng vậy, sáng nhắc tối nhắc chỉ để nàng nhớ uống 10 viên tảo đến nổi nó cằn nhằn. Thành quả của mẹ sau 2 tháng con đã hết chứng táo bón kinh niên 3 năm nay khi lọ tảo mới vơi đi 1 nữa. Ai có con táo bón mới biết chỉ cần một lần nó đi không ra là đau đớn tới mức mô phải không. Nói vui chứ nhìn cục … phân.. nó mềm bóng là hơn bắt được vàng . Hihi . Vậy mới nói nuôi con mới tỏ lòng cha mẹ.
Chỉ cần con khỏe mẹ nguyện làm người nhắc nhở con suốt đời. Mụ tra khú đế của mẹ.

Comments are closed.