Ngày hôm qua ta học

Ngày hôm qua ta học, ngày hôm nay ta sống!
Cám ơn những bài học quí giá của ngày hôm qua ấy, vẫn còn nguyên giá trị, có thêm nhiều trải nghiệm, để mà lớn lên.
Những con đường ta đã đi qua trong những tháng năm ấy, có đôi lúc làm xước sát cả bàn chân…! Cũng xin cám ơn vì tất cả, để ta có được ngày hôm nay.
Hạnh phúc giản dị thế thôi!
Thời gian là thứ quí giá nhất, thế nên đừng lãng phí nó./.
LyLy Nguyễn Media

Comments are closed.