Ngày hôm nay tôi sẽ không viết bài gì cả: vì kiểu gì cũng có đứa post: Cá to quá

Ngày hôm nay tôi sẽ không viết bài gì cả: vì kiểu gì cũng có đứa post: Cá to quá ! Đừng lừa tao…
Tôi chỉ muốn nói là 10h tối nay tôi sẽ Live stream guitar nhạc xưa trên Sapa.
(Không lừa, thề mả cụ đứa nào nói điêu… đứa nào comment “Cá to quá” thì đừng trách… )
Ai thích bài gì thì comment nhé!
Ai thích quảng cáo cái gì trong buổi live stream thì cào thẻ điện thoại nhé ! Hehe

Comments are closed.