Nếu bên Sing bị mưa ngập như vầy

Nếu bên Sing bị mưa ngập như vầy, họ sẽ làm sao bạn biết không?
(1) Bên Cấp Thoát nước sẽ họp lại xem lỗi của mình là gì và lên kế hoạch sửa chữa điều chỉnh
(2) Bên Quy Hoạch Đô Thị sẽ họp lại xem tồn tại của mình là gì và đưa kế hoạch khắc phục
(3) Bên Chính Quyền Thành Phố sẽ họp xem vấn đề của mình là gì, và họ tìm cách sửa chữa
(4) Người Dân cũng sẽ xem lại coi mình có vứt rác, xây nhà lấp cống gì không và kêu gọi phong trào chống xả rác này kia …
Vân vân…, và loáng cái là vụ việc được giải quyết cái rụp xong ngay!
Còn ở Việt Nam ta thì cũng họp hành nhưng thằng nào cũng CHỐI TỘI và ĐỔ THỪA cho thằng khác, dân thì đổ cho quan, quan này đổ cho quan kia, chả thằng đèo nào dám vỗ ngực nói LỖI TẠI TAO ĐỂ TAO SỬA cả, hèn thua con phèn!
Một Dân Tộc mãi CHỐI LỖI ĐỔ THỪA từ tấm bé thì mãi sống trong ngập lụt nước cống hôi hám như lũ chuột vậy thôi! Khi nào biết Nhìn Ra Lỗi Của Mình thì được ngẩn mặt nhìn đời ha!
Thấy đúng thì Thả Tim, đừng like nha, like giờ người khác không thấy đâu nha!
< S h a r e . k h ô n g . c ầ n . h ỏ i >

Comments are closed.