Nếu Ban Bí Thư ĐCS Việt Nam thông qua chủ trương “đối thoại” với những người khác ý kiến

Nếu Ban Bí Thư ĐCS Việt Nam thông qua chủ trương “đối thoại” với những người khác ý kiến, như thông báo của ông Võ Văn Thưởng, điều gì sẽ xảy ra?
“Ông Thưởng cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
“Đây là vấn đề rất quan trọng. Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận”
http://soha.vn/ong-vo-van-thuong-khong-so-doi-thoai-tranh-l…

21 Replies to “Nếu Ban Bí Thư ĐCS Việt Nam thông qua chủ trương “đối thoại” với những người khác ý kiến”

 1. Em từng nói cán bộ ở VN luôn ngại qua chạm… là cội nguồn của mọi vấn đề phát sinh tiêu cực.

 2. Cho đối thoại và phát biểu để dễ phân loại rồi tính. Giống như đã từng nghe một thầy giáo thời đại học than phiền, chúng nó cứ bảo các thầy cứ đóng góp ý kiến thành thực để xem xét sửa đổi. Nhưng rồi có thầy sau khi đưa ra ý kiến xong thì đã bị cho vào diện theo dõi và trù dập, không ngóc đầu lên được.

 3. Nếu sự thực như thế thì họ đang muốn đổi mới đó. Các tấm gương Libya, Syria,… làm họ thay đổi.

 4. Nếu các ông dám đối thoại công khai bình đẳng với những người bất đồng chính kiến thì tôi công nhận các ông có lòng can đảm mặc dù biết chắc thất bại. Vấn đề không phải chúng tôi giỏi hơn các ông mà là chúng tôi có chân lý

 5. Chắc một số các ông lãnh đạo trong bộ máy nhà nước
  Đã nhìn ra chân lý và chia sẻ quyền lực cho người ngoài ĐẢNG

 6. Có một đối tượng buộc phải “tuyệt đối phục tùng chủ trương, chính sách…” thì sao dám có ý kiến khác

 7. Chân lý thuộc về người dân..và phục vụ lợi ích nhân dân sẽ chân lý vĩnh cửu.

 8. Lạ nhỉ, chẳng lẽ quốc tế họ chỉ có một ngày 1/4, còn ở VN thì quan chức sử dụng 364 ngày còn lại?

 9. Nếu người Cộng sản thực tâm ,, đối thoại,, thì hãy trả tự do cho tất cả những tù nhân chính trị, lương tâm, tôn giáo, bất đồng chính kiến ở tất cả các nhà tù trong nước ra, thì người dân mới tạm tin được. Chúng tôi thừa biết sự lừa mị của các người, cũng chỉ dối trá trước một Hội Nghị về Nhân Quyền sắp được Hoa Kỳ vận động tổ chức ở Hà Nội, đồng thời muốn ,, dọn đường,, cho ,, Fukc niểng,, đến Mỹ tiếp tục dối, gạt công luận thế giới về tội ác đang tràn lan ở Việt Nam.

 10. Ai thích nhào vô đối thoại. Đuối ní nuận tìm cớ bắt nhốt như HDT và CHHV… ngu sập bẩy à. Loại nói một đằng lsmf một nẻo mà? Dối trá là bản chất mà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *