MUÔN MẶT CUỘC ĐỜI

MUÔN MẶT CUỘC ĐỜI
“Rượu không uống không say, tâm không vướng không bận.”
Làm người, nếu ai đó lợi dụng, chứng tỏ bạn cũng có giá trị
Có kẻ ganh tị, chứng tỏ bạn đang đi trước họ
Bị người khác nói xấu, chứng tỏ bạn rất có sức ảnh hưởng.
Cuộc sống, cần khéo léo trong ứng xử với con người – hoàn cảnh và cảm xúc.
Đối với con người: cần nhìn thấu, không cần nói rõ
Hoàn cảnh: cần xây dựng, không cần chống đối
Tâm trạng: cần vui vẻ, không cần bi luỵ…
See Translation