Muốn đi chơi

Muốn đi chơi
Hỗm rày nằm nhà cũng đã hơi lâu, bụng bắt đầu muốn đi chơi đâu đó rồi. Thấy ngoài cầu Cái Cối họ trưng bảng đi đảo Nam Du với giá 2 triệu mấy chục ngàn. Chẳng lẽ vào mua tour đi đại. Không biết mùa này mưa nhiều gió giật, thuyền ra hải đảo có nổi không ta?
Tối qua thắp 8 cây nhang. Ông phật 3 cây, ba má 3 cây, ông địa và ông thần tài mỗi ông một cây. Vái trời, vái phật, vái ba, vái má, vái ông địa, ông thần tài cho con bán được nhà cho rồi. Ở đây riết thấy hết duyên rồi! Nói thầm với ba, con sẽ cho con Ái một bộ bàn ghế để hàng năm nó bày bàn làm đám giỗ cúng ba. Còn hình ba với má con gói ghém theo con.
Bụng muốn đi mà duyên chưa đến nên cứ lần chần. Đời không phải muốn là được. Cảm thấy bó chân bó cẳng lòng khôn vui.

Comments are closed.