Mùng 1 ❣️ khách nhà em lấy hẳng 2 key

1 1  
Mùng 1 ❣️ khách nhà em lấy hẳng 2 key
See Translation