Mưa gió này thì tôi làm ăn dc giề

1  
Mưa gió này thì tôi làm ăn dc giề
See Translation