Một quan chức có 1 nốt ruồi dưới lòng bàn chân

Một quan chức có 1 nốt ruồi dưới lòng bàn chân, cuộc sống vinh hoa phú quý ông nghĩ đều nhờ vào nốt ruồi này. Đến 1 ngày nữ người hầu đang rửa chân cho ông trót mạnh tay, ông mắng: “Này, rửa nhẹ tay thôi không trôi mất nốt ruồi của ông mất hết tài lộc”. Người hầu nhỏ nhẹ nói: “Ông ơi sao con có đến 3 nốt ruồi ở lòng bàn chân mà số con vẫn khổ thế ạ?”. Vị quan chức cũng lấy làm thắc mắc, đi hỏi thầy, thầy liền nói: “Cưới ngay cô này về làm vợ, ông sẽ như hổ thêm cánh, trở thành tể tướng!!!”. Vị quan nghe lời thầy, ngay lập tức hỏi cưới nô tì. Và sau đó, hai vợ chồng vượng phát, ông trở thành tể tướng triều đình, công danh hiển hách.
– St –
Nhân dịp mọc thêm 1 nốt ruồi nữa dưới lòng bàn chân haha

Comments are closed.