Mỗi việc cỏn con

Mỗi việc cỏn con, đầy đủ nhân chứng, vật chứng mà gần tháng không điều tra nổi, nay kẻ vô lại phản cung làm trò cười.
Đề nghị các bà nghị Xuân, Thuỷ, Ngân nổi sóng nghị trường mấy hôm nay có ý kiển về vụ hành hung mấy phụ nữ này nhé!

Comments are closed.