Mọi sự ngu ngốc đều phải trả bằng TIỀN

Mọi sự ngu ngốc đều phải trả bằng TIỀN. Đó là thứ RẺ nhất rồi.
See Translation

Comments are closed.