Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui,… là đọc bài này chẳng hạn.
“Tôi không muốn đánh giá về nền văn hóa này, và cũng không chắc là những nhận định của tôi về họ có đúng hoàn toàn không. Nhưng đây là một ví dụ để cho thấy Việt Nam đa dạng thế nào, và trong một điều kiện địa lí hạn chế vẫn có nhiều loại người, nhiều cuộc sống khác nhau. Thế nên, với tôi, quá trình khám phá Việt Nam không bao giờ kết thúc.
Tuy nhiên, trải nghiệm quan trọng nhất của tôi ở Việt Nam là học tiếng Việt. Lúc đầu nó khó lắm, và nói một câu không bị phát âm sai là một nhiệm vụ hình như tôi không thể vượt qua.” 🙂