Mỗi ngày ngân sách Nhà nước chi hơn 800 tỷ trả lãi và nợ gốc

Mỗi ngày ngân sách Nhà nước chi hơn 800 tỷ trả lãi và nợ gốc
29/04/2017 17:33 GMT+7

Đến 15/4/2017, ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi 31,6 nghìn tỷ đồng và chi trả nợ gốc ước tính đạt 54 nghìn tỷ đồng. Như vậy, tính bình quân, mỗi ngày ngân sách chi hơn 800 tỷ trả lãi và nợ gốc.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2017 ước tính đạt 316,7 nghìn tỷ đồng, bằng 26,1% dự toán năm, trong đó thu nội địa 253,8 nghìn tỷ đồng, bằng 25,6%; thu từ dầu thô 13 nghìn tỷ đồng, bằng 33,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 49,9 nghìn tỷ đồng, bằng 27,7%.
Trong thu nội địa, thu tiền sử dụng đất đạt 29,5 nghìn tỷ đồng, bằng 46,3% dự toán năm; thu thuế thu nhập cá nhân 26,2 nghìn tỷ đồng, bằng 32,5%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 52,1 nghìn tỷ đồng, bằng 26,8%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 47,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,5%; thu thuế bảo vệ môi trường 9,5 nghìn tỷ đồng, bằng 21%; thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước 49,4 nghìn tỷ đồng, bằng 17,3%.
Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2017 ước tính đạt 336,8 nghìn tỷ đồng, bằng 24,2% dự toán năm.
Trong đó, chi thường xuyên đạt 246,7 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán năm; chi trả nợ lãi 31,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32%; riêng chi đầu tư phát triển mới đạt 57,8 nghìn tỷ đồng, bằng 16,2% dự toán năm. Chi trả nợ gốc từ đầu năm đến thời điểm 15/4/2017 ước tính đạt 54 nghìn tỷ đồng, bằng 33% dự toán năm.
Đáng chú ý, từ đầu năm đến 15/4/2017, tính tổng ngân sách Nhà nước chi trả nợ lãi và nợ gốc là 85.600 tỷ đồng. Như vậy, tính bình quân, mỗi ngày ngân sách chi khoảng 815 tỷ đồng trả lãi và nợ gốc.
Hòa Lộc
http://www.baomoi.com/moi-ngay-ngan-sach-nh…/c/22147207.epi…