Mình mấy hôm nay bận nhiều vc quá ib chưa thấy rep thì cứ nt qua sdt 01673750455 or sdt 01674118626 để tư vấn và đặt hàng giúp mk nhaaaa

1  
Mình mấy hôm nay bận nhiều vc quá ib chưa thấy rep thì cứ nt qua sdt 01673750455 or sdt 01674118626 để tư vấn và đặt hàng giúp mk nhaaaa
See Translation