Mình còn xuân thì mình ngại gì hoa lá cành

1  
Mình còn xuân thì mình ngại gì hoa lá cành, mình nhỉ
See Translation

Comments are closed.