Mình còn xuân thì mình ngại gì hoa lá cành

1  
Mình còn xuân thì mình ngại gì hoa lá cành, mình nhỉ
See Translation

2 Replies to “Mình còn xuân thì mình ngại gì hoa lá cành”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *